ИМПРЕСУМ

Контакт мејл:

contact@aktuelno24.mk

Редакција:

– Влатко Ефтимовски      (veftimovski@aktuelno24.mk) 

– Иван Багевски      (ibagevski@aktuelno24.mk)

– Софија Спасевска      (spasevska@aktuelno24.mk)  

– Глигор Ризов      (grizov@aktuelno24.mk)

– Александра Цветкова      (acvetkova@aktuelno24.mk)

– Кирил Спасевски      (kspasevski@aktuelno24.mk)

Веб дизајн:

– Александар Ефтимовски      (aeftimovski@aktuelno24.mk)

Mаркетинг:

marketing@aktuelno24.mk